Tento e-shop nemusí ve vašem prohlížeči fungovat správně! Doporučujeme použít některý z novějších prohlížečů. Více informací

Nákup bez rizika


Záruka kvality 

  • Doručení objednávky Českou poštou či kurýrní službou DPD, Zásilkovou

Na veškeré zboží poskytujeme min. 2letou záruční lhůtu, pokud není u zboží uvedena delší. 

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14-denní lhůtě 
Pokud zákazník nebude se zbožím spokojen, má právo do 14 dnů od převzetí odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu na adrese:

Velkoobchod Orion, spol. s r.o. 
Nedošín 132
570 01 Litomyšl 


Na e-shopovou objednávku nebude vystavena faktura, ale pokladní doklad, který zákazník obdrží při zaplacení zboží. Při vrácení zboží ve 14 denní lhůtě doporučujeme zákazníkovi tento doklad předložit spolu s číslem objednávky, které najde v informačních emailech z prodejny. Na prodejně bude se zákazníkem sepsán předávací protokol a zboží zasláno na firmu, kde bude situace řešena. Peníze zákazníkovi budou zaslány složenkou či na bankovní účet, který uvede do protokolu.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy zákazník odstoupení od smlouvy odeslal prodejci. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby zákazník předal zakoupené zboží. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny až po obdržení zboží.

Vrácené zboží by mělo být dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Doporučujeme přiložit vyplněný reklamační lístek, který se nachází na zadní straně dodacího listu, poslouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nebo je také možné vyplnil Formulář k odstoupení, který najdete zde.

Peníze zákazníkovi zašleme na jeho bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží (číslo účtu a kód banky zákazník vyplní do reklamačního lístku nebo do „Formuláře pro odstoupení“).  Zboží zákazník pošle na vlastní náklady.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodejce (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má ORION právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. 

Zboží může být použito, avšak prodejce (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) má právo na snížení jeho hodnoty v případě, že zákazník svého práva zneužije a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti.  S ohledem na různorodost zboží je každý případ řešen individuálně. Snížení může dosáhnout i 100% ceny zboží. Zboží si zákazník může vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být vyčísleny. Tomuto snížení zákazník předejde, pokud zboží uvede do původního stavu sám (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Pokud prodejce vynaloží náklady na takto znehodnocené zboží bude o tuto částku ponížena hodnota vráceného zboží. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.
Záruka kvality 

  • vyzvednutí zboží na výdejním místě

Na veškeré zboží poskytujeme min. 2letou záruční lhůtu, pokud není u zboží uvedena delší.

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14-denní lhůtě 
Pokud zákazník nebude se zbožím spokojen, má právo do 14 dnů od převzetí odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu na prodejně, kde byl uskutečněn výdej nebo na adrese sídla firmy:

Velkoobchod Orion, spol. s r.o.
Nedošín 132
570 01 Litomyšl


Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy zákazník odstoupení od smlouvy odeslal prodejci. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby zákazník předal zakoupené zboží. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny až po obdržení zboží.

Vrácené zboží by mělo být dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Doporučujeme přiložit účtenku, která byla vystavena na pokladně a poslouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží u nás. Kupující předá prodávajícímu zboží na vlastní náklady. K odstoupení od smlouvy je taktéž možné použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete zde.


Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodejce (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má ORION právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží může být použito, avšak prodejce (VELKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.) má právo na snížení jeho hodnoty v případě, že zákazník svého práva zneužije a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti.  S ohledem na různorodost zboží je každý případ řešen individuálně. Snížení může dosáhnout i 100% ceny zboží. Zboží si zákazník může vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být vyčísleny. Tomuto snížení zákazník předejde, pokud zboží uvede do původního stavu sám (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Pokud prodejce vynaloží náklady na takto znehodnocené zboží bude o tuto částku ponížena hodnota vráceného zboží. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

V případě reklamace doporučujeme uplatnit reklamaci zboží na té prodejně, na které bylo zakoupeno.

 

OxyShop icon Používáme oXyShop